صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول ا...، مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
تلفن/فاکس: 36281572-71-98+
وب سایت: http://isc8.sums.ac.ir
ایمیل: cnrc@sums.ac.ir