درباره کنگره > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه آموزشی ایجاد سکته مغزی در حیوانات

1394/07/01
سخنرانان: افشین دیوانی از دانشگاه مینیوپالیس آمریکا- نادر تنیده
ظرفیت 30 نفر

آشنایی مخاطبان با نحوه‏ی ایجاد سکته های مغزی ایسکمیک، سکته های مغزی هموراژیک، آنوریسم و سکته های مغزی وریدی.

لينك اصلي

کارگاه آموزشی نوروسونولوژی1(بصورت عملی)

1394/07/01
سخنرانان: رضا جلی - مهرزاد پورجعفر
ظرفیت 30 نفر

آشنایی مخاطبان با اصول فیزیکی، آناتومی، فیزیولوژی و یافته های پاتولوژیک سونوگرافی داپلر عروق کاروتید و ورتبرال.

لينك اصلي

کارگاه آموزشی نوروسونولوژی2

1394/07/02
سخنرانان: رضا جلی - فرهاد عصارزادگان - مهرزاد پورجعفر
ظرفیت 30 نفر

آشنایی مخاطبان با اصول فیزیکی، آناتومی، فیزیولوژی و یافته های پاتولوژیک ترانسکرانیال داپلر، سونوگرافی شریان ها، وربدها و پارانشیم مغزی.

لينك اصلي

کارگاه آموزشی تزریق دیسپورت از طریق سونوگرافی

1394/07/02
سخنرانان: دکترحسین دلاور کسمائی - دکتر پیمان پترام فر
ظرفیت 30 نفر

آشنایی مخاطبان با پاتولوژی ایجاد اسپاستیسیته، ماهیچه های درگیر، نحوه‌ی تزریق توکسین بوتولینوم و دوز سونوگرافی ماهیچه های اسپاستیک.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر